El passat 13 de gener, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciava contra l’homologació dels Estats Membres dels vehicles contaminants (els famosos adhesius B, C, ECO o 0), remetent aquests criteris a procediments supranacionals. És a dir, les competències per a l’homologació correspondran a la Unió Europea.

Aquest passat mes de març, ha sigut també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui ha anul·lat l’Ordenança de Barcelona relativa al·legant que la circulació dins de la Zona de Baixes Emissions en horari laboral queda condicionada a la possessió d’un vehicle amb distintiu ambiental, el qual està relacionat amb la capacitat econòmica dels ciutadans. 

La sentència també pren en consideració la no superació dels valors límit anuals a la zona interior de les rondes de Barcelona.  

L’Ordenança de Zona de Baixes Emissions de Sant Cugat, part d’un model estandarditzat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i és un calc de l’ordenança de l’Ajuntament de Barcelona anul·lada pel TSJC, per la qual té els mateixos errors i desencerts en la seva implantació. 

Cada dia, al voltant de 40 vehicles són multats a la ZBE imposada pel tripartit i avalada per JUNTS, la qual suposa un mal irreparable a les famílies i treballadors amb menor capacitat econòmica. És per això que el nostre grup municipal demanarà el pròxim ple d’abril la congelació de les sancions de la ZBE fins que es perfili un model adequat, se solucionin els errors d’implantació i es millorin les mesures de sostenibilitat, com el transport públic.