D’aquí poc més d’un any estarem immersos a la campanya electoral de les eleccions municipals. D’això m’agradaria parlar al meu article del mes vinent. Deixeu-me en aquesta ocasió fer una anàlisi prèvia, analitzar quin és l’estat general de la ciutat actualment, que em portarà el mes vinent a opinar sobre com aquest estat de la ciutat hauria d’afectar a la tria dels ciutadans sobre qui serà el nostre proper alcalde o alcaldessa.

Ben segur podem trobar opinions que diguin que la gestió del nou govern municipal ERC-PSC-CUP ha estat un èxit. També podem trobar opinions (com la meva) que opina totalment el contrari. Per tant, fugim de les opinions i posem-hi xifres. Quina és l’opinió general dels ciutadans? Acudim al darrer observatori sociològic de l’any 2021. Algunes dades:  1. El 37% dels santcugatencs opina que la ciutat ha empitjorat el darrer any, per contra un 26% creu que ha millorat. 2. La valoració de l’Estat general de la ciutat baixa a mínims històrics. Mai, des que tenim dades (Juliol 2014) la dada era tan baixa. 3. La neteja i higiene dels carrers també es desploma i obté la valoració més baixa des que tenim dades. 4. L’accés a l’habitatge, gran emblema del govern tripartit, també baixa. 5. La valoració de l’alcaldessa Mireia Ingla i la valoració del govern ERC-PSC-CUP és la pitjor valoració d’una alcaldessa i d’un Govern des que tenim dades.

Esperarem al proper observatori sociològic per veure si la situació ha millorat, però actualment l’opinió de la gent sobre l’actuació del Govern tripartit és molt molt negativa.

David Andrés (@david3cbcnés membre de l’agrupació de Ciutadans (Cs) Sant Cugat