A hores d’ara no crec que hi hagi ningú mínimament informat que dubti que s’està produint un canvi climàtic en el nostre planeta i que els humans som un dels principals responsables que això succeeixi.

Que el canvi climàtic comportarà la desaparició de moltes espècies, canvis en l’orografia dels nostres continents i modificacions substancials dels nostres ecosistemes tal com els coneixem actualment.

És per això que és indubtable que hem de fer tot el possible per a evitar continuar ajudant al fet que aquest procés sigui inevitable.

És un procés que hauria de ser global i en el qual tots els països haurien de contribuir d’igual forma, no servirà de res si els principals productors de contaminació no posen de la seva part. Europa, bressol de civilitzacions, s’ha arrogat el paper de líder d’aquest procés i ha implementat una sèrie de mesures molt ambicioses en aquest sentit.

A la nostra ciutat és molt real la preocupació que tenim respecte a la conservació del medi ambient i ens preocupen sobre manera les accions que puguem realitzar per a ajudar, en la mesura de les nostres possibilitats, col·laborant de forma entusiàstica en la consecució dels objectius marcats per la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica. L’impacte que el trànsit rodat té sobre la nostra salut està àmpliament demostrat i la reducció del trànsit a les nostres ciutats és un objectiu clar per a millorar la nostra qualitat i esperança de vida. Cal dir també que un important percentatge d’aquest impacte prové del trànsit que circula per l’autopista pròxima a la nostra ciutat i que les mesures que es puguin prendre tindran un abast menor al qual seria de desitjar.

La recent sentència del TSJC posa l’èmfasi en diversos aspectes que precisament des de Ciutadans venim denunciant des de fa temps. No estem en contra de la ZBE, però si de com s’ha aplicat en el nostre municipi.

La sentència incideix en aspectes com que la zona té un excessiu àmbit geogràfic d’implantació i una excessiva restricció de la mena de vehicles afectats, incidint en un dels fonaments de les nostres al·legacions, que les mesures que es prenguin han de ser proporcionades i que s’ha de valorar l’impacte de les mesures en el mercat i la competència, tant en l’àmbit del transport com en el dels negocis relacionats amb l’automoció de la ZBE. La sentència també determina que no es fa una anàlisi suficient de les alternatives, ni de les conseqüències econòmiques, socials i sobre el mercat i la competència que produeixen les mesures, ni s’avaluen prou els costos i beneficis que implica el projecte de disposició pels seus destinataris, així com les càrregues administratives.

Com es pot veure, una sentència molt en línia amb les peticions que el nostre grup municipal de Ciutadans està constantment exigint a l’Ajuntament. Una vegada més, la justícia, encara que de manera indirecta, ens dona la raó.