Les ciutats evolucionen constantment en un entorn viu que recull actualment el 55% de la població i que, segons càlculs de l’ONU, arribarà fins al 70% de la població mundial a mitjans del segle XXI. 

És evident que a qualsevol d’aquestes ciutats que acullen aquesta quantitat de població, un dels problemes principals és la mobilitat dels seus habitants i la contaminació que generen els desplaçaments diaris. 

Aquest és, per tant, un dels problemes que hem de resoldre en els pròxims anys i que haurà d’incloure les premisses que Espanya disposa d’una població amb un gran envelliment respecte a la mitjana europea i que, actualment, és el segon productor d’Europa de components pel sector de l’automoció, generant milers de llocs de treball directes i indirectes pels espanyols. 

Partint de la premissa que el combustible fòssil desapareixerà en els pròxims lustres i amb ell la contaminació deguda als motors de combustió, hem de ser conscients que les noves tecnologies han arribat per quedar-se i ser una alternativa real per a solucionar el problema de mobilitat al nostre entorn urbà i intraurbà: motors elèctrics, d’hidrogen, metà, transport públic, VPM, bicicletes assistides…

La gran aposta, a l’espera de les pròximes innovacions tecnològiques internacionals, per desplaçar als vehicles dels abarrotats centres de la ciutat, ha de ser el transport públic en totes les seves varietats, acompanyat d’una generosa inversió nacional i autonòmica en R+D centrat al sector automobilístic i a les noves tecnologies de producció i magatzematge d’energia. Tenim al nostre país coneixements i persones amb formació i experiència capaços de fer-ho. Ara és el moment.