Les ciutats evolucionen constantment en un entorn viu que recull actualment el 55% de la població i que, segons càlculs de l’ONU, arribarà fins al 70% de la població mundial a mitjans del segle XXI.  És evident que a qualsevol...