A Sant Cugat tenim uns 100.000 habitants, dels quals gairebé un 14% és major de 65 anys. Una demanda històrica de la ciutat és la construcció de la segona residència pública de gent gran per absorbir la demanda existent i evitar desplaçaments dels usuaris i familiars fora del municipi. Segons la mateixa OMS, la recomanació és disposar d’un mínim de 5 places cada 100 habitants per a majors de 65 anys, cosa que s’incompleix a Catalunya, amb una mitjana de 4,28 places per cada 100 persones majors.

Davant la creixent demanda d’aquest servei i les retallades contínues dels diferents governs de la Generalitat davant aquesta necessitat, el grup municipal de Ciutadans Sant Cugat vol obrir el debat en el pròxim ple municipal de febrer i proposar una solució que beneficiï els veïns de la ciutat amb una menor capacitat econòmica sense provocar cap estrès econòmic en les arques municipals.

A aquest efecte, entenem que la millor proposta per al nostre municipi seria la implantació d’una residència de model cohousing cooperatiu: un format d’habitatge col·laboratiu orientat en valors que ajudin a l’autogestió, cooperació i envelliment actiu dels residents i que compta ja amb implantacions reeixides i contrastades en diferents ciutats espanyoles.

La pandèmia del 2020 va demostrar que el sistema residencial actual per a majors és insuficient per donar resposta a una situació excepcional: des de CS Sant Cugat creiem que cal obrir un debat polític per buscar solucions a la demanda d’aquesta infraestructura a la ciutat, sempre dins de les competències i possibilitats del nostre municipi. El debat està servit.

Aldo Ciprian (@a_ciprian) és portaveu del Grup Municipal de Ciutadans i candidat a l’alcaldia de Sant Cugat