Des del passat 15 de setembre els vehicles que superin una determinada emissió de diòxid de carboni han de pagar un nou impost autonòmic: l’impost del CO2. Només a Catalunya.

Aquest impost no grava els quilòmetres del vehicle i, per tant, la contaminació efectiva que produeix, del mateix mode que tampoc és finalista i no té per objectiu promocionar la compra de vehicles no contaminants o rebaixar els preus disparats dels bitllets de transport públic. No, això tampoc.

A Sant Cugat, per més inri, se sumarà a aquest impost de nova generació els impostos de matriculació, circulació, ITV, impostos de benzina i dièsel, zones verdes… amb l’agreujament que un 7% dels nostres veïns – segons dades poc fiables de l’Ajuntament – no podran moure el seu mitjà privat de transport per trobar-se en mig de la Zona de Baixes Emissions o aquells habitants dels barris perifèrics accedir a serveis bàsics i públics com la sanitat. Tot facilitats.

Per això, el grup municipal de Cs Sant Cugat proposem aquest mes que l’Ajuntament sigui qui assumeixi aquest gravamen autonòmic mitjançant l’impost de circulació (de caràcter municipal): si no poden usar el cotxe, tampoc contaminen. Això sí que seria un bon ús “circular” dels diners públics.

Aldo Ciprian (@a_ciprian) es Portavoz del Grupo Municipal de Cs en Sant Cugat