Gairebé al final del període de quarantena l’equip de Govern ens va explicar que s’obririen unes vies addicionals a la calçada per ampliar les voreres i que els transeünts poguessin caminar per elles complint les distàncies mínimes propostes per sanitat.

Per aquells que com jo hem estat treballant durant la pandèmia com a voluntaris ens va sorprendre enormement que les noves vies per a vianants estiguessin senyalitzades com a simples carrils de bicicletes i sense fer cap menció o senyalització relatives a les mesures extraordinàries de seguretat COVID19. 

Tampoc es va facilitar als partits de l’oposició cap estudi de mobilitat que validés les modificacions al traçat dels carrers principals del centre, un pla amb les noves zones de càrrega i descàrrega anul·lades, de minusvàlids, ni cap estudi de l’impacte al comerç o de les mesures alternatives de desplaçament per suplir el transport privat. 

Ja ficats a demanar, tampoc van facilitar les localitzacions pels aparcaments de bicis o simples ancoratges que servirien de referència pels centenars de bicicletes que utilitzarien aquesta via verda de transport. 

Molt menys se’ns va presentar un pressupost per a l’”Anella Verda” que, espero, no s’hagi desviat dels milions aprovats en el ple extraordinari d’emergència per fer front a la COVID-19; per descomptat Cs no vam facilitar la seva aprovació per aquest fi. 

En definitiva, el que es diu col·loquialment “començar la casa per la teulada” o d ”assaig i error”, cosa que naturalment és possible, però que acaba amb la paciència de les persones, i per norma general, costa dues o tres vegades més que el projecte original ben planificat i implantat en forma i temps correcte. 

Aldo Ciprian (@a_ciprian) es Portavoz del Grupo Municipal de Cs en Sant Cugat