El nom de Sant Cugat surt aquests dies a les notícies, i no és precisament per motius de celebració. Som la ciutat amb més contagis per COVID d’Espanya. Som la ciutat catalana amb més retards de concessió de llicències d’obres. Aquestes notícies, tot i no estar molt relacionades entre elles, són exemples de l’estat de la nostra ciutat en els darrers temps.

Sobre la COVID, tot i que probablement els brots de Mallorca han afavorit la pujada d’aquesta xifra, és evident que existeix una relació directa amb la Festa Major. Tots els joves teníem ganes de festa, però sorprèn la manca de previsió i que no es prenguessin mesures com cribratges massius o tests ràpids (Especialment perquè tots sabem que la Festa Major no es limita a les activitats “oficials” programades sinó que sol anar més enllà). Cribratges que per cert arriben aquesta setmana pels joves de la nostra ciutat, amb menys participació de l’esperada. 

Sobre els retards en les llicències d’obres, preocupa, i precisament en un moment econòmic on l’administració pública ha de ser àgil i afavorir la recuperació econòmica.

M’encanta que Sant Cugat surti a les notícies, voldria que sortís pels nostres èxits, liderant rànquings… però malauradament els darrers dies, quan algú em diu “He vist Sant Cugat a les notícies” és perquè liderem rànquings, però per la cua.

David Andrés (@david3cbcnés membre de l’agrupació de Ciutadans (Cs) Sant Cugat